Kada je riječ o našoj viziji budućeg rada, možemo reći da se ona odnosi na ono najvažnije, a to je da uvijek nudimo proizvode najveće kvalitete, kako bi zadržali povjerenje postojećih, ali i uspješno gradili povjerenje novih kupaca.

Naša misija je izvorni proizvod istarskog kraja brendirati kao turistički hrvatski proizvod i učiniti ga prepoznatljivim gostima i turistima kao specijalitet koji moraju probati kad dolaze u naš kraj te da ga žele ponijeti svojim kućama u obliku prepoznatljivog simpatičnog poklon paketa.

Buretić Bregi - vizija i misija
Buretić Bregi - ciljevi

Spajanje istarskih etno elemenata s tržišnim racionalnim potrebama, u obliku linije tradicijskih proizvoda na području Istre i Primorja, što se može vidjeti i na našem zaštićenom vizualnom identitetu tj. na  etiketama proizvoda.

Također, planiramo obogatiti turističku ponudu ovog kraja izgradnjom moderne kušaonice, show rooma i turističkog shopa na novoj lokaciji.

Buretić Bregi - ciljevi