BURETIĆ BREGI d. o. o.
Anđeli 74B (Bregi)
51211 MATULJI
Tel: +385 51 712 503
+385 99 2 712 503

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Hrvatska, upisan u Trgovačkom sudu u Rijeci u registarskom ulošku s MBS 040301195; Temeljni kapital 122.100,00 kuna:
Porezni broj 04014065; Iban: HR3924020061100654349, SWIFT / BIC : ESBCHR22, OIB: 55304823697‬